top of page
ADI NECKLACE 馃挧

ADI NECKLACE 馃挧

170.00 鈧诪讞讬专
讗讘谞讬 讞谉4mm 讛转诇讬讜谉 讜讛住讜讙专 讻住祝 925

诪砖诇讜讞讬诐 讞讬谞诐 诪注诇 400 砖"讞

讗驻砖专讜转 讛讞讝专讛 注讚 21 讬讜诐

诇砖讬谞讜讬讬诐 讜讛转讗诪讜转 诇讞爪讜 注诇 讛讗讬讬拽讜谉 砖诇 讛讜讜爪讗驻

讗讜诇讬 转讗讛讘讜 讙诐